tisdag, maj 31, 2011

Fokus på barn och unga

Igår presenterade Kristdemokraterna den nya politiska inriktningen för de kommande åren och det blir fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Bra! Gillar att det blir ett helhetsgrepp som omfattar hela uppväxten och allt som hör där till. Att bekämpa barnfattigdom handlar inte bara om materiell standard, utan är större och vidare än så.

En viktig fråga för mig är barns och ungas psykiska hälsa. Varför är det så många unga som upplever att de lider av psykisk ohälsa? Ett arbete som ska leda till att tidiga insatser görs är det s k modellområdesarbetet psykisk hälsa barn och unga. Nu har en modell testats i Jönköping och Eksjö och erfarenheterna från detta arbete ska spridas i hela Jönköpings län.

Ser fram emot att få jobba med att utveckla politiken inom området barns och ungas uppväxtvillkor och göra vad jag kan för att alla ska få en så bra start och uppväxt som möjligt.