onsdag, april 23, 2008

En liten flicka

Idag har jag varit på "prao" på Kvinnokliniken på Ryhov. Just nu är jag uppfylld av alla intryck från dagen. Jag har fått en genomgång av verksamheten, fört samtal med medarbetare och varit halva dagen på förlossningen. Just timmarna på förlossningen kommer jag nog aldrig att glömma. Jag fick den stora förmånen att vara med på en förlossning. Det var helt fantastiskt! Det går inte att beskriva med ord vilken känsla det var att se en liten liten tjej födas. Mamman var helt otrolig. Kan man säga att det var vackert? Jo, det var det. Det var vackert.

Jag har fått med mig många nya kunskaper om Kvinnoklinikens arbete. Flera av dem jag samtalade med lyfte fram betydelsen av ett gott bemötande i mötet med patienten, vilket är en fråga som vi kristdemokrater engagerat oss i under många år. Det har varit intressanta samtal och bra information. Jag har även fått med mig synpunkter på saker och ting som kan förbättras.

Mina "praodagar" betyder mycket för mig som landstingspolitiker. Jag får insikt och information som man inte kan läsa sig till. Men minst lika viktiga är samtalen med medarbetarna. De gör ett fantastiskt arbete. Jag är fascinerad över hur man har integrerat förbättringsarbetet i det vardagliga arbetet på Kvinnokliniken.

Ett stort tack till alla på Kvinnokliniken som tog hand om mig i dag och inte minst ett stort tack till de föräldrar som lät mig vara med när deras dotter föddes. Lycka till!

Inga kommentarer: