tisdag, april 29, 2008

Landstingsfullmäktige dagen lång

Dagen har ägnats åt landstingsfullmäktige. På dagordningen stod bl a årsredovisningen för 2007. En årsredovisning handlar ju om året som gått och blickar till viss del framåt. den årsredovisning vi hade på bordet i dag ger en bra bild av landstingets verksamhet och är välskriven. Inte alls tung att läsa. Förutom det ekonomiska resultatet dryftades bl a fullfondering av pensionsåtagandet och tillgängligheten. Själv lyfte jag kulturfrågorna, klamydiaspridningen och jämställdhetsbokslutet. Mitt anförande hittar du här.

Moderaten P O Norlander överraskade fullmäktige genom att läsa en dikt av Alf Henriksson under debatten om årsredovisningen.

Vi fick en intressant uppföljning av en motion som handlade om landstingets stöd till misshandlade kvinnor och barn. Väldigt mycket arbete görs, men nyckelordet är samverkan om det förebyggande arbetet ska förbättras.

Inga kommentarer: