onsdag, april 16, 2008

Man får glädjas över insikten *uppdaterad*

Regeringen avsätter 11 miljoner kronor för ökade pensionskostnader inom scenkonsten i vårbudgeten. 11 miljoner? Det är inte en summa som räcker på långa vägar. Bara Göteborgsoperan har ett underskott på just 11 miljoner för ökade pensionskostnader. Och det är ju som sagt fler institutioner som dignar under pensionsbördan. Hur tänkte regeringen?

Men man får väl glädjas över att det finns en insikt hos regeringen när det gäller problemet med pensionskostnaderna. Regeringen har ju även tillsatt en utredning i just denna fråga. Men innan den kommer med förslag som också får genomslag behövs ökade resurser. 11 miljoner är en skvätt i havet...

Att regeringen ger Kulturrådet ett bemyndigande att ge förhandsbesked om bidrag på hösten till enskilda grupper är klokt. Men detta borde gälla även de regionala institutionerna. För hur hanterar man en minskning av anslagen på ett par procent under innevarande år när produktionen är planerad?

Tyvärr visade det sig inte vara några nya 11 miljoner. Regeringen har rättat till en felräkning. Där ser man. Frågan är hur det är med insikten då?

Inga kommentarer: