torsdag, april 03, 2008

Samtal med kulturministern

Dag 2 i Norrköping med Länsteatrarna i Sverige innehöll förutom en bra soppteaterföreställning, samtal med Kulturutredningen och diskussion om kulturpolitik i utveckling - ett samtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturministern inledde med att berätta att regeringen beslutat om att tillsätta en pensionsutredning för scenkonstområdet. Beskedet möttes med glädje och äntligen!

Hon definierade sin roll som kulturminister som att stärka kulturens roll i samhället och att kulturen är fundamentalt viktig och ett sammanhållande kitt. Kulturens ramar behöver växa. Vidare sa hon att "min roll är att se till att det finns kultur i hela landet och att kultur får ta plats". Det hördes nästan ett amen på Stora Teatern.

Frågan om tillgänglighet blev tydlig när kulturministern hade vissa problem med att höra vad som sades p g a sin hörselskada, trots att hjälpmedel fanns tillgängliga. Samtalsledaren sa att hon var ett av få statsråd med ett funktionshinder var på Lena A L replikerade: "Det har funnits fler statsråd med funktionshinder, en del uppenbart synliga medan andra inte pratat om dem". Denna replik väckte viss munterhet i lokalen.

Kulturministern avslutade samtalet med ett litet brandtal där hon uppmanade kulturskapare att engagera sig politiskt om man vill att kulturpolitiken ska få ett större utrymme och förändras. Det är få kulturskapare som är politiskt engagerade. Hon jämförde med skolpolitiken och att många lärare engagerat sig politiskt...

Inga kommentarer: