fredag, april 18, 2008

Stärkande kultur

Idag har jag varit på seminarium om kultur och hälsa - stärkande kultur. Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi, bjöd på en intressant föreläsning om oxyticin. Oxyticin är kroppens källa till lugn och ro. Amning frisätter oxyticin, likaså vänlig beröring som grundar sig på tillit. Men även musik, bilder och poesi har samma effekt. I sin föreläsning betonade hon att man inte bara kan fokusera på att ta bort stress, man måste även stimulera lugn och ro. Genom att frigöra oxyticin kan man ersätta/minska användningen av exempelvis antidepressiva tabletter och blodtryckssänkande medicin. Väldigt intressant.

Inga kommentarer: