måndag, april 21, 2008

Med deltagaren i centrum

Idag har jag varit på ett intressant studiebesök hos CM-teamet i Vetlanda. CM står för Case Management och är ett arbetssätt som går ut på att en utsedd person, kallad Case Manager, inom ett team ansvarar för att samordna, planera, organisera och utvärdera de olika insatserna från offentliga instanser och andra tillgängliga resurser för en patient/deltagare. CM passar speciellt bra för personer med dubbeldiagnoser, d v s missbruk och psykisk diagnos, då behandlingstiden är lång och de olika offentliga kontakterna oftast är många. CM-teamet är samverkan mellan landsting och kommun, vilket förhindrar att utsatta personer hamnar mellan stolarna.

I Vetlanda remitteras man till CM-teamet när inte andra insatser fungerar. Vi fick mer information om hur arbetet går till och vilka behov som finns. En av personerna i teamet uttryckte det så här: "Vi är viktiga för dom".

CM-teamet i Vetlanda är ett resultat av de s k Miltonpengarna.

Inga kommentarer: