torsdag, april 17, 2008

I väntan på flyget

Vi är ett antal företrädare för regionala kulturinstitutioner som sitter i hotell-lobbyn och väntar på att ta oss ut till flygplatsen. Ganska seg väntan. Än segare är att veta att det blir en tretimmarsväntan på Arlanda för flyget mot Jönköping.

Idag har stämman klarats av och det är väldigt roligt och viktigt för Länsmusiken att Philip Johnsson, ordförande för Värmlandsoperan, tog plats i Svensk Scenkonsts styrelse. Philip är även vice ordförande i Länsmusikens Samarbetsråd. Stämman antog två uttalanden. Det ena handlade om att värna den konstnärliga friheten och det andra handlade om att det krävs ökade resurser till scenkonsten.

Kul att Svensk Scenkonst kommer att inbjuda till seminarium om scenkonsthus. I oktober kommer vårt nya hus för Smålands Musik och Teater att stå i fokus.

Inga kommentarer: