onsdag, april 09, 2008

Kulturpolitiskt samtal

Det blev ett intressant samtal med Kulturutredningen idag. Vilken roll har staten när det gäller kulturpolitik? Vad är kulturpolitik? Vilken roll har de regionala institutionerna? Fortfarande är det samtal som förs till största del ideologiskt och filosofiskt. De konkreta förslagen till lösningar på de problem som finns snuddar man bara vid.

Kulturutredningen har valt ett intressant och processintriktat arbetssätt. Man lyssnar in och för en dialog med väldigt många personer, institutioner och organisationer. Syftet är givetvis att komma med förslag som har acceptans och kan genomföras. Vilken vits är det att komma med förslag ovanifrån som ingen efterfrågat?!?

Samtalet i dag med de regionala institutionerna och SKL fortsätter i maj.

Inga kommentarer: