tisdag, april 24, 2007

Gruppledarnas ansvarsområden

Fr. v. Rune Backlund, Esse Petersson, Lisbeth Rydefjärd, Peranders Johansson


Idag har gruppledarna presenterat vilka ansvarsområden som respektive gruppledare ansvarar för inom landstingspolitiken:
Peranders Johansson (m) svarar för övergripande frågor och ekonomi.
Lisbeth Rydefjärd (kd) får ansvaret för psykiatrin, sjukhusvård och regionsjukvård.
Rune Backlund (c) ansvarar för primärvård, folkhälsa och tandvård.
Esse Petersson (fp) tar sig an de regionala frågorna.

Inga kommentarer: