fredag, april 20, 2007

Vem ska vara hemma med det sjuka barnet?

Det är märkligt att det är ett liberalt parti som tror på individens frihet, som är de största kvoteringsivrarna. Nu senast är det vabbandet som ska kvoteras. Folkpartiet betror alltså inte barnfamiljerna med att själva kunna avgöra hur de bäst tar hand om sina sjuka barn.

Man kan fråga sig varför det är just mammorna som är hemma med de sjuka barnen i så stor utsträckning. Tvingas de av mannen? Skulle inte tro det. Gör man ett rationellt val där man diskuterar över frukosten vem som kan vara borta från sitt jobb ett par dagar? Förmodligen. Ska man inte respektera människors val? Politiker kan och ska inte bestämma vilka val som är rätt att göra när det handlar om omsorgen om de egna barnen.

Det kan faktiskt se olika ut för familjer i olika skeende av barnens uppväxt. Ibland är det lättare för pappa att vara hemma, ibland för mamma. Ska då staten bestämma vem som är hemma med det sjuka barnet? Vad händer om pappa tagit ut alla sina vab-dagar och barnet ånyo blir sjukt och mammans jobb gör det omöjligt för henne att vara hemma med det sjuka barnet?

Ett bättre sätt att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden handlar om löneläget för s k kvinnojobb inom offentlig sektor, lika lön för likvärdigt arbete och rätt till heltid.

Inga kommentarer: