fredag, oktober 12, 2007

Bemötande och prioriteringar

Dag 2 på seminariet har varit väldigt intressant och givande. Dagen inleddes med att vi fick ta del av två patientberättelser från vardagen och därefter gruppdiskussioner om bemötande. Vad är ett gott bemötande o s v. Att bemötandefrågorna är viktiga visar inte minst anmälningarna till Patientnämnden. Hälften av anmälningarna handlar om bemötande. Ledorden kan man säga är lyssna och omtanke.

Sen fortsatte grupparbetena kring frågor om vårdens utmaningar och hur vi använder resurserna på bästa sätt. Det fanns en stor samstämmighet i synen hos både verksamhetschefer, tjänstemän och politiker. Det handlade om uppdraget och prioriteringar. Inte minst handlade det om att analysera om vi använder de satsade resurserna på bästa sätt. I dessa budgettider diskuteras ca 5 promille av budgeten. Den övriga delen är orörd. Alla var rörande överens om att man måste se på den stora kakan och se om omprioriteringar behöver göras. Intressant.

Flera av verksamhetscheferna sa att vi måste sluta göra det onödiga/felaktiga och att få bort "wasten". Frågan är ju varför man inte gjort det tidigare? Och vad är "waste" och vem avgör det?

Man efterlyste också en tydlighet i uppdraget och politiskt mod. Det får vi politiker ta till oss. Gör vi rätt bedömningar och prioriteringar?

Dessa två dagar har varit givande och har väckt många tankar och funderingar. Nu jobbar vi vidare för att förbättra vården. Utgår från att det blir en fortsättning på dessa dialogseminarium. Detta forum behövs!

Inga kommentarer: