måndag, oktober 29, 2007

Så kan man utnyttja sin tidningsmakt

I dagens JP finns det en halvsida med en debattartikel signerad Stig Fredriksson, koncernchef för Herenco AB. Den handlar om landstingets beslut om att bygga ett nytt hus för Smålands Musik och Teater. Att herr Fredriksson är negativ till detta lär ingen vara okunnig om. Det var den tredje längre debattartikeln på kort tid. Och visst får man vara negativ, men det skulle hedra herr Fredriksson om han ville tala om vad alternativet är till en nybyggnation och att han var mer saklig.

Det är intressant att notera att en koncernchef så tydligt använder sig av sin makt för att få ut sin egen åsikt i den egna tidningen. Vem skulle få ett liknande utrymme för en debattartikel?!? Än mindre är sannolikheten om det är en artikel som är positiv till nybyggnationen.

Det är att beklaga att herr Fredriksson använder sin makt till att publicera en "faktaruta" som inte baseras på fakta, utan eget tyckande och spekulationer. Vem är det som har trampat på Fredrikssons tår?

Tyvärr har JP ingen nätbaserad tidning, så jag kan inte länka till artikeln.

Inga kommentarer: