måndag, oktober 22, 2007

Kultur på recept

Sedan ett par år tillbaka kan läkare skriva ut fysisk aktivitet på recept. Studier visar att kultur har hälsofrämjande effekter och att kultur kan användas i såväl förebyggande syfte som för behandling, rehabilitering och habilitering. Exempelvis kan man använda sig av lugnande och avslappnande musik vid sömnproblem istället för sömnpiller. Anser du att läkare även ska kunna skriva ut kultur på recept?

Rösta!

Jag har skrivit en "Signerat" om kultur i vården. Den kan du läsa här.

Inga kommentarer: