torsdag, oktober 11, 2007

Oroande tendenser

Idag har landstingsgruppen varit samlad i Tranås för gruppmöte. Vi fick bl a information från primärvårdschefen som visade hur diagnoserna fördelar sig inom åldersgrupper bland sjukskrivna. Statistiken visar på en oroande utveckling. Psykisk ohälsa dominerar bland de sjukskrivna 70- och 80-talisterna. Och det är kvinnor som är i majoritet. Jämför man med exempelvis 40-talister är det en markant skillnad. Hur kan det komma sig?

Primärvårdschefen sa bl a "vi får akta oss för att psykiatrisera samhällsproblemen". Det tål att tänka på. Har vi svårt att hantera sorg och svårigheter? Tempot i samhället? Har det skett en värdeförskjutning så att vi inte har en gemensam värdegrund för etik och moral?

Inga kommentarer: