tisdag, januari 20, 2009

Ett roligt sammanträde

Dagen har ägnats åt Landstingsstyrelsen. Och det var nog det roligaste sammanträdet med landstingsstyrelsen sen jag blev invald i detta forum. På vilket sätt var det då roligt? Jo, det var äntligen lite diskussion och debatt. Det har jag verkligen saknat. Traditionen har tidigare varit att styrelsen mer eller mindre klubbat igenom ärendena på kort tid. Underförstått ska debatten ske i fullmäktige. Ett styrelsemöte längre än 40-60 minuter hör till ovanligheterna. Förra mandatperioden gick det ännu snabbare och det var inte direkt välkommet att begära ordet för att framföra en synpunkt eller ställa en fråga. Nu är det ett annat klimat. Idag var det tre timmar!

På dagens agenda stod genomgång av förslag till miljöpolitiskt handlingsprogram och förslag till handlingsplan för sexuell hälsa. Bra föredragningar och en givande diskussion.

Får man önska skulle fler föredragningar och diskussioner ske i landstingsstyrelsen istället för planeringsdelegationen. Debatten kan ske både i styrelsen och fullmäktige. Jag anser att det är viktigt att styrelsen har så mycket information som möjligt.

Redovisning av tillgänglighet är numera en stående punkt på dagordningen, vilket är väldigt bra. Det är glädjande är att statistiken visar att tillgängligheten blir bättre och bättre. Mest glädjande för alla patienter i behov av vård.

Inga kommentarer: