torsdag, januari 15, 2009

Möte med kulturministern

Idag har styrelsen för Länsmusikens Samarbetsråd träffat kulturministern för att samtala om Länsmusiken. Det blev ett bra och trevligt samtal där vi fick möjlighet att berätta om utvecklingen av Länsmusiken, Länsmusikens stora bredd, Samarbetsrådet, "artistskatten", vikten av att det finns en nationell nivå för musiken, samverkan o s v. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att ha en bra dialog med kulturministern och departementet om Länsmusikens framtid, men också om musikens roll och betydelse för ett gott liv.

Nu väntar vi alla på att Kulturutredningen ska lämna över sitt betänkande den 12 februari. Då vet vi mer vad vi har att förhålla oss till.

F ö kom kulturministern cyklande till departementet. Friskt! Vi noterade dock att hon inte hade cykelhjälm...

Inga kommentarer: