onsdag, april 19, 2006

Rekordgenerationen

Dagens behållning av Äldreriksdagen var anförandet av Thomas Fürth från Kairo Futures. Han pratade om framtidens äldre, kallad rekordgenerationen. Rekordgenerationen är född 1945-54 och består av 1,2 miljoner människor.

Hans anförande byggde på studier av värderingar av dagens medelålders, det är ju de som är morgondagens äldre. De värderingar de bär med sig och som har präglat deras uppväxt ändras ju inte för att man blir 65 år. Låter kanske lite torrt, men var humoristiskt och rakt på sak. Tänk att humor kan betyda så mycket för ett anförande.

Några saker han sa om rekordgenerationen var att de ser fram emot sitt åldrande som en ny frihetstid (jmf med tonåringar), är aktiva, gillar att konsumera och kan tänka sig att jobba efter 65 år på egna villkor. Han menade att vi skulle se rekordgenerationen som grå tigrar som lyfter ekonomin istället för ett hot som urholkar välfärden.

Fürth gjorde en reflektion om åldersstadierna. Vuxen blir man gradvis p g a olika åldersgränser som gäller. Pensionär blir man över en natt. Man äter tårta med arbetskamraterna, går hem och sover och så händer något över natten som gör att man inte går till jobbet. Tål att fundera på.

Inga kommentarer: