lördag, april 22, 2006

Retorik

Idag ägnar "Lilla Politikerskolan" sig åt föreläsningar i retorik och debatteknik. Föreläsare är Jonas Vikman. Vi håller till på partikansliet på Munkbron. Jag missade tyvärr Jonas föreläsning på våra kommundagar p g a att jag själv medverkade på ett seminarium. Nu får jag tillfälle att själv lyssna till de goda råden. Har förstått att våra deltagare även ska få göra några praktiska övningar som filmas och analyseras.

Dags för frukost!

Inga kommentarer: