torsdag, april 06, 2006

Snurrigt värre, Baylan

Enligt Radio Jönköping så har skolminister Baylan besökt Eksjö och rekommenderat att man som sista utväg ska ta polisen till hjälp för att få de romska barnen till skolan. Man baxnar! Tror inte ens att Björklund skulle föreslå något liknande, även om han har en del konstiga förslag. Vilken värld lever Baylan i?
Om romerna känner en misstro till den svenska skolan blir det ju inte bättre för att man bussar polisen på dessa familjer. När jag bodde i Navestad i slutet av 1990-talet så fanns det många romska barn på skolan där. För att överbrygga kulturkrocken deltog skolan i ett projekt där man anställde romska lärarassistenter. Det fungerade ganska bra. Vore inte detta ett bättre sätt än att hota med polisen?

Inga kommentarer: