onsdag, juli 18, 2007

Inlägg i sprutbytesdebatten

I dagens Expressen är det en utmärkt artikel om sprutbytesprogram. Den bemöter argument för argument som motståndarna har och visar på hur viktigt det är att jobba med sprutbytesprogram. Det handlar om smittskydd!

Det är beklagligt att Kristdemokraterna inte ändrade ståndpunkt vid rikstinget utan fortsätter att vara motståndare till sprutbytesprogram. För mig en tämligen märklig ståndpunkt när det handlar om att jobba aktivt med smittskydd och inte minst hjälpa den som är i en otroligt utsatt situation. Kristdemokraterna brukar stå upp för dessa människor.

Inga kommentarer: