tisdag, juli 03, 2007

Tack och lov för att Kristdemokraterna inte är ett konfessionellt enfrågeparti!

Läste på Aftonbladets sajt att ett par kristdemokrater(?) planerar att bilda ett parti som ska bygga på "den Heliga skriften och Jesus Kristus". Varsågoda! Med den programförklaringen kan man ju bara stilla undra hur deras politiska agenda ser ut vad gäller exempelvis jämställdhet och HBT-frågor. För inte är det väl först och främst Jesu ord om att "den som kastar första stenen..." eller "Älska din nästa" de tänker bygga sitt parti på?

Kristdemokraterna har aldrig varit ett konfessionellt parti. Och tack och lov ska det inte vara det heller. Jag instämmer i Göran Hägglunds ord från rikstinget om att vi inte är ett plakatparti. Så sant. Vi vågar ta tag i de komplexa frågorna och försöker hitta lösningar på de svåra etiska frågorna. Vilket annat parti gör det?

Nej, det finns ingen splittring i denna fråga i partiet. Att ett fåtal ombuds inställning avviker mot partilinjen kan inte kallas splittring. Denna ev. partibildning är inte heller ett hot mot Kristdemokraterna, vilket partisekreteraren tydligt klargör.

Läste även den artikel i Dagen som AB hämtat sina uppgifter från. Där säger en av initiativtagarna, Per Kronelid, följande: "Vi vill se ett totalförbud av aborter. Det är ett sätt att värna livets okränkbarhet. När man tummar på människolivet har man gått för långt."

Jodu, Kronelid. Det är lätt att se världen svart eller vit. Verkligheten är inte lika enkel. Det är kanske bäst för dessa tiotalet herrars (?) samveten om det blev ett totalförbud mot aborter. Men jag tror inte att aborterna skulle upphöra för det. Istället blir det illegala aborter eller så görs aborterna utomlands. Är det bättre? Och för vem? Tänk att dessa herrar aldrig tar upp frågan om abortförebyggande arbete. När får vi se dem stå på barrikaderna och kräva att män ska använda kondom?

Det här med enfrågenätverk från missnöjda kristdemokrater har vi sett tidigare och det verkar vara ett samband mellan EU-motståndare och abortmotståndare. Märkligt.

Inga kommentarer: