tisdag, juli 10, 2007

Psykiatrin i fokus i Almedalstal

Har precis tittat på Göran Hägglunds tal i Almedalen. Jag är stolt över att Göran Hägglund väljer att lägga tyngdpunkten i sitt tal på psykiatrin. Ett område som länge varit eftersatt och det inte talats mycket om, förutom när något vansinnesdåd har skett. För Hägglund är det inte bara prat, han vill också göra något för att förbättra psykiatrin. Under hans tid som socialminister kan vi se att satsningar sker. Det är bra att Hägglund sätter ner foten och anser att även vården inom psykiatrin ska vara evidensbaserad. Det visar även på mod att våga säga att man kanske måste tvångsvårda fler som är psykiskt sjuka.

En positiv överraskning i hans tal var satsningen på ett virtuellt BUP. Helt rätt. Det gäller att möta ungdomarna på deras planhalva.

Jag hade som landstingspolitiker önskat att Hägglund hade meddelat att staten tar över finansieringen av rättspsykiatrin. Det skulle frigöra stora resurser för att t ex stärka det förebyggande psykosociala arbetet i primärvården och BUP.

Inga kommentarer: