fredag, juli 20, 2007

När räknas ett foster som barn?

Veckans ledare i Kristdemokraten kan du läsa här.

Vill du stödja Spädbarnsfonden i sin kamp för att Sverige ska gå på WHO:s riktlinjer om att ett foster räknas som barn i 22 veckan alt. väger 500 g - skriv under här.

Inga kommentarer: