måndag, juli 09, 2007

Ett barn är ett barn

På rikstinget i Sundsvall försökte Jönköpingsdelegationen få igenom ett yrkande om att uppdra åt den arbetsgrupp som ska se över det medicinsk-etiska handlingsprogrammet att se över gränsen för när ett foster räknas som barn. Man kan ju fråga sig varför Sverige har vecka 28 och WHO rekommenderar vecka 22. Tyvärr förlorade vi voteringen, vilket är mycket märkligt.

Skriv under Spädbarnsfondens upprop.

Även om voteringen förlorades på rikstinget, så sätter jag stor tillit till att socialministern tar tag i denna fråga och ger ett uppdrag till Socialstyrelsen. Det vore väl ett välkommet besked från Almedalen?

Inga kommentarer: