måndag, juli 02, 2007

Hägg bryr sig inte om förebyggande insatser

Carina Hägg (s) skriver i en insändare i JP idag att hon anser att regeringen ska jobba för fria (läs gratis) aborter i Sverige för alla kvinnor. Hon vill även att Sverige ska ge ekonomiskt stöd för utländska kvinnor att få en abort i Sverige. Jag undrar om Hägg även anser att all övrig hälso- och sjukvård ska vara gratis?

Ja, det är ett stort problem att så många kvinnor i främst utvecklingsländerna dör i sviterna av en illegal abort. Men är lösningen då att alla kvinnor ska få en abort gratis utförd i Sverige? Nej, det viktigaste måste ju vara att jobba förebyggande även i utvecklingsländerna med preventivmedelsrådgivning o s v. Inte med ett ord nämner Hägg detta i sin insändare.

Läs gärna Karin Alfredssons thriller "80 grader från Varmvattnet". Den tar upp frågorna om sexualitet och kvinnoförtryck. Tankeväckande och intressant.

Inga kommentarer: