fredag, juni 02, 2006

Avtackning

Just nu avtackas Ljunggren av Anders Andersson. En intressant omvärldsanalys. Och i valet mellan Glopen från Täby och den trötte gubben med belånad herrgård är inte valet svårt...

Inga kommentarer: