fredag, juni 30, 2006

Fler nederlag för partistyrelsen

Partistyrelsen fick vika sig ett antal gånger för rikstingets vilja. Bl a beslutade rikstinget att ställa sig bakom Jönköpingsbänkens yrkande om att stryka skrivningen om att införa skolk i betyget. Det krävdes votering, 142-128 till förmån för Jönköpingsbänken.

Jönköpingsbänken vann en viktig seger när man fick rikstingets stöd för att ”bortanför” ska ändras till ”bortom” :-)

Stefan Attefall, partistyrelseledamot och blivande riksdagsledamot från Jönköping, såg lite sur ut vid omröstningarna som förlorades och muttrade något om att ombudsmannen i Jönköping får göra tillägg och justeringar. Hm. Kan meddela att det kommer inte att ske.

Undrar om Sven-Gunnar Persson var trött i rikstingspresidiet? Han sa bl a att ett yrkande gällde förbättrat vindskydd. Det skulle vara vittnesskydd. En viss skillnad om man så säger…

Varför applåderar ombuden när partistyrelsen förlorar en omröstning? Skadeglädje?

Inga kommentarer: