fredag, juni 30, 2006

Debatt om storstadspolitik

Just nu pågår debatten om "En samlad storstadspolitik". Den heta frågan verkar vara om partiet ska förorda kommunala poliser eller ej. Jönköpingsdistriktet står bakom partistyrelsens förslag om att införa en kommunal polisorganisation. Verkar vara ganska jämt och troligtvis blir det votering.

Lisbeth Rydefjärd har precis varit uppe i talarstolen och pläderat för att man ska avslå partistyrelsens förslag om att inrätta äldrevårdscentraler. Det är ett ganska märkligt förslag. Det är mycket bättre att man ser till att det finns geriatrisk kompetens inom primärvården. Varför ska man behöva gå till en speciell vårdcentral för att man blivit pensionär?
Lisbeth yrkade även att Jönköpingsdelegationens förslag om att införa sprutbytesprogram ska bifallas. Lär nog bli votering om detta.

Inga kommentarer: