fredag, juni 30, 2006

Debatt om hederlighet

Just nu debatteras rapporten "Ett hederligare Sverige". Från Jönköpings län vill vi inte att skolk ska skrivas in i betyget. Det kan finnas många orsaker till varför en elev skolkar och det är bättre att jobba med andra metoder för att motverka skolk. Varför sätta en "skolkstämpel" i betyget som följer eleven genom hela livet. Om en elev skolkar syns det ändå i betyget. Till min glädje hör jag att Örebrobänken stödjer vårt yrkande.

Ingvar Svensson sågade skrivningarna om KU i rapporten; texten skulle kunna vara skriven av en 25-öresjournalist, sa han. Han kände inte heller igen sig i skrivningarna om KU. Och han om någon borde väl veta hur det går till i KU. Han har suttit i KU i 11 år...

Stefan Attefall i talarstolen: "Det här känns som i riksdagen, det är lika glest i bänkarna." Häpp. Har ombuden gått för att fika?

Vet inte om jag hinner vara med om hela beslutsförfarandet på denna rapport, eftersom mitt tåg går kl.18.02

Inga kommentarer: