lördag, augusti 19, 2006

Hur tar vi hand om våra äldre?

I dagens Expressen kan man läsa en väldigt sorglig artikel om en äldre kvinna som valde att ta sitt liv när hon inte, trots upprepade ansökningar, fick plats på ett äldreboende. Hur kan detta få ske?

Det verkar som att man måste vara väldigt dålig för att få en plats på ett äldreboende. Äldreboendet har blivit allt mer palliativ vård. Var det det som var tanken med äldreboenden? Ska man tvinga en äldre människa att bo kvar i eget boende fastän man inget högre önskar än att få bo på ett äldreboende? Jag anser inte det. Man måste se till den äldres totala situation och känsla av trygghet. Den äldres behov måste komma i första rummet när en behovsbedömning görs, inte politikernas. Alla människor vill inte bo kvar hemma ända in i det sista. Man behöver gemenskap, tillsyn och social tillvaro för att leva ett bra liv. Inte minst tror jag att detta är viktigt när det handlar om matsituationen. Det är inte roligt att äta ensam varje dag. Och får man inte tillräckligt med näring, mår man inte bra.

Hur tar vi egentligen hand om våra äldre? Hur vill vi själva bli behandlade när vi blir gamla och känner att vi inte klarar att bo kvar i eget boende?

Inga kommentarer: