tisdag, juni 12, 2007

Debatt om Ansvarskommitténs slutbetänkande

Befinner mig i Holsbybrunn och Ädelfors folkhögskola i dagarna två för landstingsfullmäktige. På förmiddagen har vi debatterat Ansvarskommitténs slutbetänkande. Som av en händelse handlade just dagens DN Debatt om moderaternas inställning till storregioner. Risken fanns ju att denna debattartikel skulle lägga sig som en våt filt över debatten. Men icke. Debatten var livlig och för att alla skulle få säga sitt före lunch utbrast fullmäktiges ordförande "Nu har vi inte tid med kommentarer!"

Här är några korta reflektioner och citat från debatten. Endast partibeteckning anges efter citat för att inte någon ska känna sig utpekad.

"Jönköpings län klarar sig ganska bra, storregioner förutan." (m)

"Bättre 40 direktvalda regionpolitiker från länet i en större region, än ett förstatligande av sjukvården." (s)

"Regionindelningen försvagar nationalstaten. Det är bara ett bygge av en federal stat och en anpassning till EU-maskineriet" (v)

Det tog 31 minuter (!) innan Axel Oxenstierna nämndes för första gången.

En moderat ledamot hävdade att storregioner inte var bra för familjen eftersom det skulle bli ökad pendling. Häpp!

22 ledamöter deltog i debatten, varav 8 var kvinnor. Av kd:s fem debattörer var tre kvinnor.

Om man gör en skala på partiernas inställning till Ansvarskommitténs betänkande utifrån dagens debatt på fullmäktige skulle den se ut så här:
positiv Fp S Kd C M negativ
Vänsterpartiet vet jag inte var jag ska placera.

Mitt inlägg i debatten kan du läsa här.

I september ska fullmäktige avge yttrande över slutbetänkandet.

1 kommentar:

Gotj sa...

jag får bara en känsla av att det är en konstruktion för att skapa fler politiska tjänster till vården, som redan nu håller på att kvävas av sin egen adminsistrativa tyngd.
Bättra att göra tvärtom. Avskaffa landstingen och göra kommunerna ansvariga för vården också.