onsdag, juni 13, 2007

Från noll koll till stenkoll

Vad är väl en partiledardebatt jämfört med en debatt om delårsrapport på landstingsfullmäktige?

Jag tycker inte att det blir någon riktig stuns i debatten när det inte tillåts repliker mellan gruppledarna under gruppledarrundan. Istället får de ställa sig på talarlistan och det kan ta upp till en timma innan möjlighet ges att bemöta kritik.

I debatten om delårsrapporten användes ofta metaforer och en ledamot sa "Budgetdisciplin är som att försöka bevara sin oskuld. Man måste kunna säga nej." Lite senare i debatten fortsatte detta tema och en vänsterpartist menade att "vi ska inte bevara oskulden och säga nej. Vi ska ge oss hän!" Frågan blir ju då hur vänsterpartisten vill finansiera sin hänryckning? En kristdemokrat hade kanske lösningen: det handlade om säkerhet när lusten trängde på (patientsäkerhet).

Under förra mandatperioden kritiserade det kristdemokratiska landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd socialdemokraterna för att ha "noll koll" på ekonomin. Detta fick hon tillbaka nu när kostnadsökningarna sker utöver budgetramar. Men Lisbeth replikerade att "vi har stenkoll". Från noll koll till stenkoll. Detta illustrerades av en annan kristdemokrat som sa "är det grus (sten) i maskineriet måste man ju ha koll på stenarna - stenkoll."

Socialdemokraternas landstingsråd utbrast i en senare debatt "Jag är en unghöna, inte en ungtupp. Lär dig det!".

Debatten om årsredovisningen för Regionförbundet skapade viss aktivitet och krävde ajournering för att presidiet skulle reda ut vad som gällde. En moderat ville lägga en protokollsanteckning till protokollet med skarp kritik mot Regionstyrelsens ordförande 2006 p g a dennes självsvådliga utbetalning och hantering av 150 000 kr. Efter ajournering meddelade fullmäktiges ordförande att protokollsanteckning inte får läggas, men att ledamoten kunde yrka om anmärkning mot ordförande. Yrkandet lades och det blev votering. Voteringen ledde till att ingen anmärkning görs. Röstsiffrorna blev 29-14 och 14 avstod. Då många av fullmäktiges ledamöter var ordinarie eller ersättare i Regionstyrelsen 2006, var det många som inte fick delta i beslut om ansvarsfrihet p g a jäv. Jag var en av dem. Tippar på att det är detta ärende som kommer att få mest utrymme i referatet från landstingsfullmäktige i morgondagens lokaltidningar.

Det tar på krafterna att sitta i en varm och kvalmig sal i dagarna två. Syret har varit begränsat och de fyra "vardagsrumsfläktarna" som satt i taket gjorde varken från eller till. Lär somna tidigt ikväll.

Inga kommentarer: