lördag, juni 16, 2007

Intressanta diskussioner

Hemma igen efter en hel dags diskuterande och manglande av rikstingsmotioner. Kan konstatera att till ca 95 procent är Jönköpingsdelegationen enig med partistyrelsens förslag till yttranden över motionerna.

När det gäller motionerna om att sänka gränsen för fri abort ställer sig distriktet bakom partistyrelsen. Ett fåtal av våra ombud vill sänka gränsen. Glad över att partistyrelsen antar min och Irenes motion om att ett handlingsprogram ska tas fram för abortförebyggande arbete. Ett arbete som socialministern faktiskt redan tagit initiativ till.

Jönköpingsdelegationen går emot partistyrelsen och anser att homosexuella ska ha rätt att vara blodgivare och att Kristdemokraterna ska vara positiva till sprutebyte för narkomaner. Något jag inte hade vågat tro innan. Positivt! Dessa två motioner lär nog skapa en hel del debatt på rikstinget. Kanske även gå till votering.

Jag är nöjd med att fler av ombuden i delegationen vill bifalla min motion om att sänka rösträttsåldern till 16 år i kommun- och landstingsval. Partistyrelsen vill dock avslå den.

Jag ville att vår delegation skulle bifalla motionen om Europväder. Men icke.

Inga kommentarer: