torsdag, juni 14, 2007

Klokt beslut av regeringen

Idag fattade regeringen beslut om att stärka arbetet med att förebygga oönskade graviditeter. Ett klokt och viktigt beslut! Detta är något som tidigare s-regeringar inte prioriterat.

Även i Jönköpings län har landstinget fattat beslut om att arbeta fram en handlingsplan för sexuell hälsa. Ett bredare grepp som omfattar mer än abortförebyggande arbete.

Inga kommentarer: