fredag, juli 04, 2008

Länsmusiken fortsatt i skottgluggen

Kulturrådet har publicerat ett manifest för hur de vill utveckla och ändra inriktning på Kulturrådet och kulturpolitiken. Man får se manifestet som ett inspel till den pågående Kulturutredningen, men också som en replik på Riksrevisorernas kritik. Du kan läsa hela manifestet här.

Det är tråkigt att man tar som utgångspunkt i manifestet att kulturen oförändrat får en liten statlig pengapåse. Det handlar m a o om omfördelning av små resurser. Det hade varit lite kaxigt om man vågat säga att det krävs mer resurser!

Det finns en del intressanta tankar i manifestet och dem får jag återkomma till en annan gång. Det jag vill kommentera är att generaldirektören för Kulturrådet i intervjun med SvD enbart pekar ut Länsmusiken när det handlar om "utjämning av stödet". Med det gissar jag att han avser att stödet till Länsmusiken kommer att minska än mer. Han menar att det är "en rättvisefråga". Rättvisefråga? I förhållande till vad? Rättvisa för vem?

Som ordförande för Smålands Musik och Teater kan jag konstatera att sen 2003 har de statliga anslagen (bidrag låter inget vidare) till vår länsmusik minskat rejält (från 63 procent till 46 procent av finansieringen). Vår länsmusik är både omfattande, nyskapande, flexibel, samarbetar med amatörer och spelar i hela länet. Att de statliga anslagen har minskat år från år har det tyvärr inte varit någon större politisk diskussion om. Besluten har kommit som ett brev på posten. Det har varit både minskade anslag och "nollanslag". Samtidigt har kostnader för löner mm ökat. De regionala huvudmännen får antingen kompensera detta eller skära i verksamheten. Vårt landsting har valt att kompensera. Men jag ställer mig frågan: vad vill staten med Länsmusiken? Ska det finnas tillgång till professionell musik i hela landet? Eller måste man bo i en storstad som åhörare eller musiker?

Som ordförande för Länsmusikens Samarbetsråd vet jag att det är tuffa tider för många Länsmusikinstitutioner. De minskade statliga anslagen slår hårt. För inte så länge sedan varslade Gotlandsmusiken alla sina musiker om uppsägning.

Jag ser Länsmusiken som en motor i det regionala och lokala musiklivet. Länsmusikinstitutionerna utgör en kulturell infrastruktur och är en stor arbetsgivare för musiker i hela landet. Länsmusiken erbjuder professionell musik i hela landet. Länsmusiken är också viktig för Skapande skola och Kulturskolorna. Som arrangör och arrangörsutvecklare spelar Länsmusiken en betydande roll. Det skulle bli mycket tystare om inte Länsmusiken fanns...

Inga kommentarer: