fredag, oktober 09, 2009

Bra vård ska bli ännu bättre

I måndags presenterade den politiska ledningen, Alliansen, i landstinget sitt förslag till budget för 2010. Det är en budget med fokus på tillgänglighet, folkhälsa, patientsäkerhet och bemötande.

Kraftiga förbättringar av tillgängligheten har gjorts under året, men det kan bli ännu bättre. En god tillgänglighet är viktigt och därför skärper vi upp vårdgarantin under 2010. Väntetiden för ett besök hos specialistläkare ska vara högst 30 dagar. Dessutom är målsättningen att väntetiden på akutmottagningarna ska vara som längst fyra timmar.

JP hade en mycket märklig rubrik på artikeln om Alliansens budgetförslag i tisdags. Där skrev man "Sjukvården får inga pengar". Mycket märkligt. För budgeten för hälso- och sjukvård är nästan 7,4 miljarder! Det är ca 222 miljoner mer än 2009. Detta samtidigt som landet befinner sig i en ekonomisk kris. Det sker inte heller några nedskärningar i vården. Kan man då skriva "sjukvården får inga pengar"?

Det är en ansvarsfull budget utan saltat valfläsk. De finansiella målen nås och vi vältrar inte över lånekostnader på kommande generationer.

Inga kommentarer: