torsdag, oktober 29, 2009

Samverkan för mer kultur

Idag har företrädare för den regionala kulturen i Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge mötts i Tranås. Vi har informerat varandra om våra verksamheter, strukturer mm, utbytt erfarenheter och påbörjat en dialog om hur vi genom att samverka mellan institutionerna i länen kan erbjuda länsinvånarna fler kulturupplevelser. Jag är övertygad om att samverkan leder till att vi kan få ut mer verksamhet av de resurser som satsas. Det känns som att vi har påbörjat en resa. Spännande!

Inga kommentarer: