lördag, oktober 03, 2009

Insändarsvar om vårdval

Idag är mitt svar på Hans Carlssons insändare om vårdval den 26/9 publicerat i JP. Då JP inte finns i nätupplaga lägger jag ut mitt svar här. Rubriken har JP valt själva.

Var stolt över din röst på KD

Svar till Hans Carlsson JP 26 september

Hans Carlsson har läst i JP att det införs Vårdval i Jönköpings län 2010. Det är helt riktigt. Men jag undrar varför Carlsson inte har läst artiklarna om hur Vårdvalet fungerar? Primärvården, som vårdvalet handlar om, kommer även efter 1 juni 2010 att vara gemensamt finansierad av våra skattemedel, precis som vården är idag. Det är inte storleken på patientens plånbok som avgör, vilket Carlsson verkar tro. Gamla, sjuka och arbetslösa har ingen anledning att känna oro för att de inte ska få vård.
Nu får alla länsbor möjlighet att välja vilken vårdcentral de vill tillhöra. Vårdcentralerna konkurrerar om patienterna med att ge vård av bästa kvalitet, en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Vårdcentralen kan inte neka att ta emot en patient. Den ersättning som vårdgivaren får av Landstinget för att tillhandahålla vård är baserad på att patienter med störst vårdbehov ger högst ersättning, Det är patienten och hennes behov som är i centrum.

Till sist borde Hans Carlsson vara stolt över att han har röstat på KD. Göran Hägglund och Kristdemokraterna har verkligen värnat om gamla och sjuka. Det handlar om resurser för att korta köerna till vården, satsningar på psykiatrin och cancervården, ökade statsbidrag till kommuner och landsting, satsningar på att förbättra äldreomsorgen mm. Listan kan göras mycket lång. Om Carlsson vill se fortsatta satsningar på gamla och sjuka bör han även nästa val rösta på Kristdemokraterna!

Mia Frisk (kd)
Landstingsledamot

Inga kommentarer: