onsdag, oktober 14, 2009

Vad menar kulturministern?

På en pressfrukost lär kulturministern ha uttryckt att hon inte tycker om ordet kultur eftersom det enligt henne leder tankarna fel hos "folk". Vad menar hon? Jag förstår faktiskt inte det.

I propositionen "Tid för kultur" står det så här om begreppet kultur:

"Begreppet kultur är inte entydigt eller möjligt att avgränsa på ett enkelt sätt. Det är ett begrepp som kan växla i betydelse beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang det används. Betydelsen av ordet kultur skiftar också över tid och hänger samman med samhällssyn och ideologiska utgångspunkter.

I sin allra vidaste mening kan kultur sägas handla om alla aspekter av det mänskliga livet – allt det som skapas eller förädlas av människan, dvs. allt det som inte ryms inom begreppet natur. Begreppet kultur kan i andra sammanhang förstås som de värderingar, ritualer, traditioner och livsmönster som används för att förstå, tolka och ge mening åt tillvaron i ett samhälle eller inom en grupp av människor. Begreppet kan också uppfattas snävare och då omfatta konstens olika uttryck inom exempelvis litteratur, dans, musik, bildkonst, teater och arkitektur. "

Man kan ju undra varför ministern och departementet valde att döpa propositionen till "Tid för kultur" om ordet kultur leder tankarna fel? Jag förstår faktiskt inte på vilket sätt slopandet av ordet kultur gör kulturfrågorna till en valfråga. Det handlar väl alltid om att konkretisera vad man menar och klargöra vad som är kulturpolitikens uppgift. Så är det inom alla politiska områden, kulturfrågorna är inte unika i det sammanhanget. Som kulturministern sa på presskonferensen när propositionen presenterades; kulturen är större än kulturpolitiken.

"Folk känner inte igen sig när de hör ordet kultur", säger en av hennes sakkunniga på departementet. Ett märkligt och svepande uttalande. Min bild är en helt annan. Folk pratar gärna om kultur och vad kultur betyder för dem. Dessa samtal är alltid intressanta och lärorika, dessutom ger det en möjlighet att förklara vad som är kulturpolitikens uppgift. Vi har allt för länge satt kulturen på en piedestal och fått kulturpolitik att framstå som något som bara kan diskuteras av de "insatta", vilket är mycket märkligt och beklagligt. Personligen anser jag att man tydligare bör lyfta upp kulturens roll och betydelse för ett rikt liv i ett gott samhälle.

Det är med viss bävan som jag väntar på resultatet från den reformarbetsgrupp inom Alliansen som ska utveckla, fördjupa och bredda politiken med sikte på mandatperioden 2010-2014 inom området kultur och idrott. En kulturminister som säger att ordet kultur leder tankarna fel kanske inte är rätt person att leda den arbetsgruppen...

Inga kommentarer: