fredag, oktober 02, 2009

Förandrade attityder behövs

Det är bra att regeringen med Göran Hägglund och Maria Larsson i spetsen fortsätter att genomföra satsningar för att förbättra psykiatrin. Inte minst är det viktigt att öka kunskapen om psykisk sjukdom. Okunskapen är stor hos gemene man. Gårdagens nyhet på DN Debatt är ett steg på vägen till en bättre psykiatri och att förebygga psykisk ohälsa. Det är många steg som behöver tas.
Man behöver jobba på alla fronter för att få till en förändring, inte minst när det handlar om att ändra attityden till psykisk sjukdom. För det behövs sannerligen förändrade attityder. Det kan många med psykisk sjukdom och deras anhöriga vittna om. Inte minst behöver bemötandet bli bättre.

I tisdags var jag på studiebesök på Psykiatriska kliniken på Ryhov i Jönköping. Ett mycket intressant och lärorikt besök. Jag fick bl a lära mig mer om ECT-behandling, opiatbehandling och hur man jobbar med suicidprevention. Jag besökte även psykakuten och en vårdavdelning. Inom psykiatrin finns ingen dyr och spännande medicinsktekniskutrustning, där är den enskilde medarbetaren och dess kompetens det viktigaste redskapet.

Inga kommentarer: