söndag, oktober 04, 2009

Mer medmänsklighet, tack!

Det är skamligt att Moderaterna fortsätter att blockera ett beslut som innebär att papperslösa flyktingar får rätt till sjukvård. Det är helt sanslöst att regeringen inte ens kan enas om direktiven(!) till en utredning i frågan. Hur svårt ska det va? Det handlar om medmänsklighet och mänskliga rättigheter, inte om ekonomiska principer. Ytterst handlar det om hur man ser på sina medmänniskor.

Landstinget i Jönköpings län tog beslut i april 2008 om att papperslösa och gömda flyktingar ska ha rätt till sjukvård. Den rättigheten borde gälla i hela Sverige och inte vara beroende av vilket landsting man befinner sig i eller att det finns frivilligorganisationer som kan bistå. Jag hoppas att det är fler landsting som har fattat liknande beslut då regeringen inte kommer till skott. Om de flesta landstingen ger vård till papperslösa framstår Moderaternas motstånd som otroligt märkligt och inhumant.

Det är hög tid att Moderaterna gör en omprövning av sin asyl- och flyktingpolitik. Det handlar bl a om papperslösas rätt till vård, de apatiska flyktingbarnen och rätten att hålla ihop sin familj även när man befinner sig på flykt. Mer medmänsklighet, tack!

F ö är det bara att beklaga att det är en moderat som är migrationsminister.

5 kommentarer:

SteveE sa...

"Vårdval" och "rätt till sjukvård för papperslösa". Jönköpings läns landsting är onekligen på tårna. Det måste vara inspirerande att arbeta i en organisation som vågar vara föregångare och i handling visar att man menar vad man säger.

Mia sa...

Ja, det är inspirerande att jobba i ett välskött landsting där kvalitetsutveckling av vården genom ständiga förbättringar är prioriterat för att ge våra invånare bästa vård.

Vad gäller vårdvalet så är vi inte först ut, men förhoppningsvis har vi hittat en modell som är mycket bra. Riksdagen har ju beslutat om att det ska införas vårdval i hela Sverige, nu är det upp till varje landsting att införa det och göra det på bästa sätt.

Affe sa...

Borde inte existensminimum vara en rättighet även för papperslösa? Ska vi verkligen ha människor i vårt land som inte kan äta sig mätta?

Esteban sa...

Jag håller helt med Moderaterna, absurt nog, i denna fråga. En mänsklig rättighet att få vård? Ack så lätt att häva ur sig, betydligt svårare att leva upp till i verkligheten. Var börjar och slutar denna rättighet egentligen? Är det ett brott mot denna mänskliga rättighet att våra gamla inte får komma ut? Att människor på sjukhus tvingas ligga i korridorer? Att människor som begär hjälp hos psykvården får vänta i månader på hjälp, om de alls får hjälp?

Du skriver att det inte handlar om ekonomiska principer utan om medmänsklighet. Men hur kan det inte handla om ekonomi när det kostar pengar? Det vore lika lätt att haspla ur sig att alla förtjänar en rejäl hacka i månaden så att de klarar sig, men alla inser att om ekonomin inte medger detta så går det helt enkelt inte. Ekonomin sätter en obönhörlig ram för vad som är fysiskt möjligt.

Vi har en solidarisk vård för att vi solidariskt betalar för den, så enkelt är det. Är man inte en del av den solidariska finansieringen ska man självklart stå för den verkliga kostnaden själv.

Enda skälet till att en sådan här absurd diskussion alls uppstår är att vi inte verkställer våra beslut. Vi ska inte ha ett skuggsamhälle, människor som har fått avslag på sin asylansökan men ändå gömmer sig ska letas upp och avvisas.

M.S. sa...

Esteban!

Du bör nog gräva djupare i frågan innan du ställer dig på Moderaternas sida...

Att vård är en mänsklig rättighet betyder inte att alla har rätt att vara friska. Det vore orimligt och självklart ingenting som någon stat skulle gå med på att åta sig genom att underteckna de aktuella FN-konventionerna... Däremot betyder det bl.a. att de resurser som läggs på vården måste komma alla till nytta, utan diskriminering pga t.ex. legal status.

Skillnaden mellan en svensk mormor som får sitta timtals och vänta på akutmottagningen och en papperslös mormor som får göra detsamma är att den svenska mormodern till slut ändå får vård, medans den papperslösa faktiskt kan nekas vård och sedan får en räkning på tusentals kronor.

Har man någon som helst kontakt med papperslösa så vet man att alla dessa människor inte önskar sig annat än att på ett solidariskt sätt kunna bidra till det gemensamma genom att få rätt att arbeta och därmed betala skatt. Men arbetstillstånd har man inte som papperslös i Sverige idag.

För övrigt är det naturligtvis inte så att vi kräver av de svagaste i samhället att de måste bidra till det gemensamma för att de ska få tillgång till vården. Den solidariska tanken bygger just på att människor som har det svårare ska få stöd och hjälp från de som har det bättre. Tillsammans skapar vi trygghet.

När det gäller tillgång till vård så är det till och med så att vi ger det till våra värsta fiender ute på krigsfältet. Vårdens yrkesetik är sådan att en patient är en patient är en patient. Ingen diskriminering. Vården har redan tagit ställning för tusentals år sedan. Det är svensk lag som inte lever upp till samma standard.

Så sant.

Däremot finns ju många argument FÖR att papperslösa och asylsökande också ska erbjudas vård:

Tips!
Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare?, 2009-09-23
http://www.vardforalla.se/files/vardforalla/Argument_ratt-till-vard.pdf