fredag, oktober 16, 2009

Lång karenstid för jobbgaranti för ungdomar

Jag tycker att det är nära på skandal att staten inte sätter in mer aktiva åtgärder för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Är man ung och saknar arbetserfarenhet och inte har rätt kontakter inom näringslivet är det inte lätt att hitta ett jobb under en lågkonjunktur. Då behöver man stöd av Arbetsförmedlingen.

Som ung och arbetslös måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen i 3 månader för att överhuvudtaget få möjlighet till praktik, coachning etc. Innan dess händer inte ett jota. Vilken signal ger det till arbetslösa ungdomar? Under den långa karenstiden får ungdomarna dessutom förlita sig till att föräldrarna har möjlighet att försörja dem. Efter tre månader kan man anvisas till "jobbgaranti för ungdomar" och då har man rätt till ersättning.

Men döm om min förvåning när det tar ytterligare en månad efter de tre månaderna att bli anvisad till jobbgarantin för unga. Borde inte jobbgarantin för unga, enligt dagens regler, träda i kraft dag 91? Nu blev karenstiden 115 dagar iställe, nästan fyra månader. Är det rimligt? Nej!Sen tar det ytterligare en månad innan första utbetalningen kommer. Det är tufft att vara ung och utan arbete. Förutom avsaknaden av pengar, blir man ganska ensam när kompisarna pluggar eller gör lumpen. Dagarna får ingen riktig struktur.

Syftet med jobbgaranti för ungdomar är att erbjuda särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadim för att man ska få ett arbete eller påbörja/återgå till utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. För en arbetslös ungdom är 90 dagar en otroligt lång tid. 115 dagar ännu längre. Det kallar jag inte att sätta in insatser på ett tidigt stadium. Det är dags att regeringen agerar och ändrar reglerna för jobbgarantin för ungdomar. Insatser behövs direkt. Inte efter 3-4 månader. Risken finns annars att ungdomar slås ut från arbetsmarknaden för lång tid fram över.

5 kommentarer:

SteveE sa...

Insatser på ett tidigt stadium. Det låter som mitt mantra, "tidiga insatser, långsiktigt tänkande", för att rädda ungdomar från att komma snett i livet. Förstår allt mindre varför det klagas på ungdomarna. Det är ju vi vuxna som brister. Detta påstående avger jag utifrån gedigen egen erfarenhet och dagsaktuell egen kunskap om ungdomars situation i det välordnade Sverige. Jag får dagligen information om enskilda ungdomar som på olika sätt övergivits av vuxenvärlden p g a
- föräldrar som ställer större krav på barnen än på sig själva,
- lärare som bara vill bli av med "bråkstakarna",
- soc./Af./Fk. och andra som bara drunknar i "ärendehögen"
- politikers avsaknad av kunskap, empati och fingertoppskänsla.

Louise sa...

Bra rutet! Jag har varit inskriven i snart 6 månader på af, tog studenten i juni och har sedan dess inte haft ett ÖRE att leva på.. i torsdags förra veckan, alltså ungefär 5 månader efter att jag blev inskriven - fick jag ett brev ( det FÖRSTA brevet någonsin från af...) där det stod att jag kan bli med i garantin... jag har alltså missat betalning för 2 månader. Min mamma är på dem och skriver samt ringer om detta, men INGEN vill dem svara öht. Det här med att bli fri och försöka växa upp efter skolan är bara bullshit. Jag saknar skolan för där fanns det iallafall ordning. Nu för tiden är det tydligen INGEN som kan sköta sitt jobb, så vad ska då af få lön för? Inte är det deras fantastiska arbete iallafall...

Mia sa...

Steve// Jag skulle önska att "tidiga insatser" vore det mantra som genomsyrade de flesta politikområden.

Louise// Det är för bedrövligt! Jag hoppas verkligen att det löser sig för dig och att Af gör en uppryckning när det gäller stöd och hjälp till arbetslösa ungdomar. Att börja vuxenlivet med arbetslöshet är ingen bra start. Dags att regeringen gör krafttag på detta område! Lycka till!

kattisbb sa...

Hej, jag kan berätta att det till och med kanske är värre än att det tar ytterligare en månad karens.
Min son skrev in sig hos arbetsförmedlingen i September, och borde då bli inskriven i jobbgarantin och få ersättning från December. Under November blev han erbjuden jobb coach vilket han hoppade på. När han nu frågade om han var berättigad till ersättning i och med hans 3 månaders inskrivning fick han till svar - att nej, du blir inte inskriven i jobbgarantin förrän din jobb coach period är över, d.v.s i februari 2010. Snacka om att pusha för att folk ska ligga på latsidan...... Man blir otroligt upprörd, särskilt med tanke på det man har läst om hur detta med jobb coach funkar och vad det är för typ av människor som jobbar med detta, och får bra betalt för ingenting.
/Kattis

Mia sa...

Kattis// Det är inte lätt att vara ung och arbetslös i dessa dagar. Det verkar vara rena lotteriet hur man hanteras på AF. Jag är inte nöjd med hur regeringen och AF hanterar ungdomsarbetslösheten. Tre månaders karens för att ingå i jobbgarantin är inte ok. Det ger helt fel signaler. Att vara ung och arbetslös blir inte lättare av att ungdomskullen 88-92 är stor.
Hoppas att det löser sig för din son! Min son ska nu få börja en utbildning i januari. Ett litet hopp i mörkret.