tisdag, oktober 27, 2009

Reflektioner från dagens landstingsfullmäktige

Så var fullmäktigedagen till ända och det är dags att göra ett par reflektioner över sammanträdet.

Det stora ärendet på dagens agenda var delårsrapport 2 för 2009. Landstinget i Jönköpings län är ett välskött landsting och visar goda resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, tillgängligheten ligger i topp. Hur roligt är det att vara i opposition i ett så välskött landsting? Det kanske förklarar varför man tar till brösttoner, anklagelser om härskarteknik och anklagar folk för att vara sura som ättika. Frustration med andra ord.

En fråga som lyftes vid flera tillfällen var att den basala handhygienen måste bli bättre. Idag är det bara 80 procents måluppfyllelse. Det SKA vara 100 %. Det handlar om patientsäkerhet!

Man kan fråga sig om inte den politiska ledningen betyder något för verksamheten när man hör en del personer i talarstolen. Det är lovsång över personalen (och personalen ska med rätta ha beröm för sitt arbete), men vem ger förutsättningarna för personalen att bedriva en bra verksamhet?

Mina kommentarer till delårsrapporten kan du läsa här. De handlar om väntetiderna i vården och kultur.

En (S)-motion om att tidigarelägga investeringar behandlades. Det är intressant att notera att i det socialdemokratiska budgetförslaget som ska behandlas om ungefär en månad utlovas inga tidigarelagda investeringar. Inte heller resurser för dem. Idag fick vi dock veta att det utlovas valfläsk, men inte i budgeten. Märkligt!

Som ni kan läsa av motionssvaret gör Landstinget stora investeringar och det finns inte ekonomiskt utrymme för fler investeringar. Men Svante Olsson (V) ansåg att man visst hade pengar till stora investeringar. Det var bara att använda sig av de fonderade pensionsmedlen! Inte vidare ansvarsfullt!

Både i debatten om delårsrapporten och under frågedebatten försökte (S) påskina att personalen i landstinget trixar med sifforna för väntetiderna för att klara vårdgarantin och därmed få del av kömiljarden. Man menade att personalen flyttar över patienter i en "B-kö" för att visa bättre resultat. Nonsens! Det är beklämmande att höra att man har så lite tilltro till personalen och misstänkliggör dem på detta sätt. Så här lät det i radion om väntetiderna.

Noterade f ö att kön av personer som ville vaccinera sig mot "svininfluensan" var lång. Bra! Vaccinering av personer i riskgrupper har startat och skedde utanför fullmäktigesalen.

Inga kommentarer: