torsdag, juni 24, 2010

Är vårdköer en naturlag?

Under debatten igår sa en socialdemokrat att "tillgängligheten är ett stort problem" och "det finns inget slut på köerna eftersom det ständigt finns nya behov". Med andra ord var det larvigt av Alliansen att prata om en köfri vård. Menar Socialdemokraterna alltså att vårdköer är ett normaltillstånd och en naturlag?


Jag är övertygad om att man kan organisera vården så att vård kan ges utan onödig fördröjning. Man måste ständigt ha fokus på tillgängligheten och arbeta strategiskt med förbättringsarbete. Tillgänglighet är en färskvara och utmaningen är att kunna få en hållbar tillgänglighet. Det fungerar liksom inte bara att jobba bort en kö med hjälp av en extra satsning, om man inte förändrar arbetssättet. Då är ju kön snart tillbaka. Patientens bästa måste ständigt vara i centrum.

Under den här mandatperioden har vi haft fokus på tillgängligheten och följt statistiken noga. Extra satsningar har gjorts för att öka tillgängligheten. Och det har gett resultat. Men vi är inte nöjda. Tillgängligheten ska bli ännu bättre. För patienternas skull!

Inga kommentarer: