torsdag, juni 03, 2010

Vad är det för fel på kreativitet?

Idag fortsätter debatten om kreativitet och kreativa individer i JP. Ärligt talat blir jag inte mycket klokare när jag läser Jerry Hanssons debattartikel. Vad vill han? Vad är det för fel på att skapa förutsättningar och klimat för kreativitet och utveckling? Är det en motsats till kulturens egenvärde?

Hansson kanske borde göra ett studiebesök hos sina partikollegor i Trollhättan? Film i Väst är ett tydligt exempel på vad det innebär att ha en miljö där kreativiteten tillåts blomstra och där förutsättningarna för detta ges. Trollhättans kommun satsar årligen 2,5 miljon i Film i Väst som ägs av Västra Götalandsregionen. Trollhättan får miljontals kronor tillbaka som gynnar välfärden. Hur? Jo, förutom de arbetstillfällen som är direkt förknippade med filmproduktionen ger det ökad sysselsättning för bagerier, taxichaufförer, hotell- och restaurangnäringen etc. Är det att förakta? Eller lokalbefolkningen som erbjuds delta personligen som statister eller med sina hus i filminspelningar, som deltar i kulturskapandet och upplever en stolthet när filmen premiärvisas. Inte minst har det skapats nya företag inom området som ett resultat av satsningen på Film i Väst. Kort sagt, satsningen på filmproduktion i Trollhättan ger skatteintäkter som går till att finansiera vår gemensamma välfärd.

Satsningen i Trollhättan har gett ett lyft åt hela regionen, inte bara Trollhättan. Så, att satsa på området runt Munksjön bidrar ju även till ett lyft åt kommunens ytterområden men också hela länet.

Jag kan även rekommendera att Hansson gör ett studiebesök i Norrköping, en kommun av samma storlek som Jönköping. Norrköping har aktivt jobbat med kreativitet och kreativa näringar. Det märks!

När jag läser Hanssons resonemang kan jag kanske lite mer förstå den debatt som uppstod i samband med beslutet om att bygga ett nytt hus för scenkonst i Jönköping.

I sommar är det 10 år sedan vår familj flyttade till Jönköping. Och det har hänt mycket under dessa år och jag gillar utvecklingen. Det har blivit en mer levande stad med liv och rörelse och ett större utbud. Låt den utvecklingen fortsätta!

Hansson och socialdemokraterna i Jönköping vill backa in i framtiden. Det är den kreativa sektorn som är den snabbast växande näringen. Har vi råd att blunda för den utvecklingen?

Tyvärr går det inte att länka till artiklarna i dagens JP, eftersom tidningen inte finns som nätupplaga.

Inga kommentarer: