tisdag, juni 15, 2010

Väntetiden på akuten

Häromdagen sa socialminister Göran Hägglund att han gärna skulle se en vårdgaranti för väntetiden på akuten. Tidsgränsen skulle vara max 4 timmar på akuten. Bra!

I vårt landsting har vi ett mål för 2010 om att 90 procent av alla patienter ska ha fått hjälp och kunna lämna akuten inom fyra timmar. Vi har tre akutmottagningar i landstinget och mätningarna för det första kvartalet visar relativt stora skillnader mellan de tre sjukhusen. Ett omfattande förbättringsarbetet pågår, men det återstår mycket arbete för att nå målet. Trenden är dock posititv med ökad tillgänglighet och kortare väntetider.

Inga kommentarer: