onsdag, juni 09, 2010

Varför antingen eller?

Sveriges Radio har gjort en undersökning om sociala medier bland partiernas förstanamn i kommunerna. Intresset för att använda sig av sociala medier i valrörelsen är stort. 73 procent svarar att de ska använda sig av dem. Och visst är sociala medier ett naturligt inslag i vardagen för en politiker idag. Eller jag kanske skulle säga, borde vara.

Politikern som intervjuas i inslaget ovan väljer aktivt bort sociala medier för att satsa på det personliga mötet. Jo, jag tycker att det personliga mötet mellan människor är överlägset mötet via sociala medier. Man hör nyanser, ser och läser av kroppsspråket o s v. Men varför välja antingen eller när man kan göra både och? Det finns ju ingen motsats i att använda sig av sociala medier och att vara ute och träffa väljare ansikte mot ansikte. Tvärtom så ökar ju tillgängligheten gentemot väljaren när man är tillgänglig både digitalt och ute på gator och torg.

Så, vi ses både på nätet och ute i vimlet!

Inga kommentarer: