torsdag, december 22, 2005

Hur är kulturen inom Migrationsverket?

Nu kan man ju inte dra alla som jobbar på Migrationsverket över en kam, men börjar det inte bli lite väl många övertramp som begås av anställda inom denna myndighet? Vad är det för värderingar och kultur som präglar denna myndighet? Champagne och tårta för att fira avvisningar. Finns inget annat ord för detta än skandal.
Och hur bemöts människor som söker asyl i Sverige egentligen? Ja, uppenbarligen bemöts inte alla med respekt och värdighet. Enligt en f d medarbetare präglas attityden ofta av fördomar och misstänksamhet mot asylsökande. Så får det absolut inte vara. Den som söker hjälp ska bemötas på ett respektfullt, medmänskligt sätt. Dags att det görs en rejäl genomlysning av Migrationsverket och att det sker en förändring. Nåt är uppenbarligen galet inom Migrationsverkets väggar idag. Värderingsfrågor och bemötande är något som bör stå högst på dagordningen.

1 kommentar:

pullformannen sa...

Sedan du skrev har det hunnit flyta upp än mer - den utskällde flyktingen som mer eller mindre uppmanades att ta sitt liv, krigsinvalider som lämnades i sin avföring.
En nära vän undrade om inte ETT grundläggande fel inom Migrationsverket är en låg utbildningsnivå. Det finns ingen given akademisk väg in motsvarande socionomyrket.

PS: Nu har jag också diskuterat flyktingfrågor på min blogg. DS