fredag, januari 27, 2006

Från Gustav Vasa till Acko Ankarberg Johansson

Gårdagen spenderade jag på ett rådslag om regionernas organisation och kompetens i riksdagens första kammarsal. Ett bra initiativ av Kristdemokraterna att bjuda in till rådslaget för att besluta om riktlinjer i denna fråga, för att stämma av under pågående utredningsarbete. Det skapar delaktighet och inflytande, för syftet med rådslaget är att riktlinjerna ska vara ett stöd för Acko Ankarberg Johansson i hennes arbete i Ansvarskommittén. Ansvarskommittén lämnar sitt slutbetänkande i februari 2007.

Det var många engagerade talare och de två frågor som engagerade mest var om delar av den högspecialiserade vården skulle överföras till staten och så frågan om antal regioner. Dessa två frågor ledde till votering och beslutet blev att Kristdemokraterna inte anser att delar av den högspecialiserade vården ska överföras till staten och man anger ingen siffra för hur många regionerna ska vara i framtiden. Istället står det i riktlinjerna att regionerna kan vara färre än dagens 21 landsting och att de ska vara ändamålsenliga.

Dessa frågor kanske inte direkt är en kioskvältare i dag, men var så säker, när slutbetänkandet kommer då blir det nog mer intressant. Speciellt om kartan ritas om för hur den offentliga organisering ska se ut. Som en talare sa igår, från Gustav Vasa till Acko Ankarberg Johansson.

Inga kommentarer: